Veelgestelde vragen

Antwoord op jouw vragen

Jouw DNA data is wat je uniek maakt, de bescherming van jouw privacy is voor ons dan ook van het hoogste belang. Zo werken wij exclusief samen met een Europees laboratorium in Nederland. De medewerkers in het laboratorium krijgen enkel de barcode van jouw test te zien, niemand kan jouw staal of uw DNA gegevens linken aan jouw persoonsgegevens. Na de analyse wordt jouw staal in het laboratorium vernietigd en jouw data verwijderd. De resultaten worden enkel gedeeld met jouw diëtist of coach ter voorbereiding van het consult.

Het rapport, maar ook uw ruwe DNA data en andere persoonsgegevens zijn uw eigendom, in lijn met de Algemene Europese verordening voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) is deze data ten alle tijde opvraagbaar. Verder heb je ook het recht om gegevens aan te passen en deze ook permanent te laten verwijderen van onze servers. Uw data wordt niet met derden gedeeld. Indien u specifieke vragen heeft omtrent de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens kan u altijd contact opnemen met onze Data Protection Officer via de de contactgegevens in onze privacy policy.

Voor BiometrIQ zijn de correctheid en wetenschappelijke onderbouwing van de analyse essentieel. Voor de selectie van de genen die worden opgenomen in het rapport, wordt als volgt te werk gegaan. Eerst selecteren de mensen binnen het wetenschappelijk team gepaste kandidaat genen op basis een uitgebreide literatuurstudie. Vervolgens worden de geselecteerde peer-reviewed papers gerangschikt op basis van hun wetenschappelijke onderbouwing. Hiervoor wordt vooral gekeken naar: de grote en etniciteit van de steekproef, de reputatie van de publicaties, etc. Daarna wordt voor elk geselecteerd gen de wetenschappelijke validiteit en voorspellende kracht in kaart gebracht, enkel genen met een expliciete impact worden opgenomen in het model

Naast de wetenschappelijke correctheid van de analyse is ook een correcte interpretatie van de inzichten vitaal, verder speelt ook de levensstijl een belangrijke rol. Daarom bieden we met BiometrIQ onze analyses en rapporten uitsluitend aan via ons netwerk van gekwalificeerde partners die allemaal een diepgaande opleiding hebben genoten. Op deze manier garanderen we een correcte interpretatie van de resultaten en levensstijl, maar ook een professionele vertaling naar kwalitatieve en bruikbare adviezen.

Binnen de analyses en rapporten van BiometrIQ kan je diepgaande en wetenschappelijk onderbouwde inzichten vinden omtrent voeding, beweging en levensstijlfactoren. Ons netwerk van gekwalificeerde partners gaat deze inzichten samen met jou vertalen naar toegepaste en bruikbare voedings- en bewegingsadviezen.

Met BiometrIQ hebben wij heel bewust gekozen om binnen onze analyses en rapporten geen inzichten te voorzien omtrent pathologiëen (uw kans op het ontwikkelen van ziektes op basis van variaties in uw DNA) of farmacogenetica (verschillen in de reactie op geneesmiddelen op basis van uw genetisch profiel). Verschillende partijen in de markt bieden hieromtrent inzichten aan, bij de aankoop van dit soort analyses is het belangrijk om na te gaan of steeds wordt voldaan aan de nodige wettelijke voorschriften b.v. interpretatie van de resultaten door een erkend arts.